Nehybný génius


        Mezi lidmi, které by neuroprotézy mohly vrátit do normálního života, je také jeden z nejgeniálnějších fyziků současnosti, Angličan Stephen Hawking. Narodil se v roce 1942. Když mu bylo dvacet let a studoval teoretickou fyziku v Oxfordu, postihlo jej devastující onemocnění. Amytrofická roztroušená (poznámka autora stránky- nejde o roztroušenou, ale o jiné postižení míchy- laterální sklerosu) skleróza pozvolna ničila jeho tělo a vedla k pacientovu celkovému ochrnutí. Už léta je upoután na invalidní vozík a plně odkázán na pomoc druhých. Tato choroba zničí nemocného po stránce tělesné, obvykle však nenarušuje intelekt. Pacient je proto schopen uvažovat o vlastním konci. Ten se v některých případech blíží třeba i hlemýždím tempem po léta či desetiletí.
         Lékaři původně Hawkingovi předpovídali pouze několik let života. Ale on se nevzdal. Využil svůj mimořádný talent k objevům, které mu v roce 1980 vynesly na Cambridgeské univerzitě v Británii totéž profesorské místo, které kdysi zaujímal Isaac Newton. Také se oženil a stal se otcem. Skleróza časem ochromila i Hawkingovy hlasivky. Pozbyl schopnosti mluvit a se světem se dorozumíval pouze prostřednictvím počítače. A přesto přispěl k rozvoji teoretické fyziky. Potom, co Hawking prošel šokem způsobeným vědomím o vlastním zdravotním stavu, obrátil se k vědeckému bádání. Zabýval se tím, jak vznikl vesmír a co následovalo po počátečním velkém třesku. V sedmdesátých letech učinil Hawking objev známý jako druhý zákon dynamiky černých děr, který přispívá k popisu vlastností tohoto kosmického objektu. Později přišla na řadu takzvaná teorie všeho. Co je její podstatou? Velice stručně řečeno - je to teorie, která by měla vysvětlit existenci vesmíru jako celku a propojit Einsteinovu obecnou teorii relativity s kvantovou mechanikou. Můžeme si jen představovat, jakých úspěchů by tento výjimečný člověk dosáhl, pokud by trvale nezápolil s následky ochromující nemoci.

Autor: Libuše Čermáková





odrazka  "Genius je člověk jako každý jiný. Jenže je jiný."
H.de Balzac
odrazka  "Genialita je jedno procento inspirace a 99 procent potu."
T.A.Edison


Na úvodní stránku