Štěstí v marihuaně ukryté.

Mám obavu, že hodně mladých lidí se po přečtení názvu ihned naježí a pomyslí si: další moralista. Ta úvaha mne napadla, když jsem viděl v cíli desetibojaře R.Šebrleho po překonání magické hranice snů 9000 bodů. Ležel vyčerpán po závěrečném famózním běhu, nohy mu obkládali ledem (pro bolesti z nahromaděné kyseliny mléčné) a smál se. Bleskla mně hlavou myšlenka, jestli nějaká chemická droga by mu dokázala navodit intenzivnější pocit štěstí po tom fysickém vysílení. Vždyť žijeme v době tablet, které by měly vše vyřešit- od bolestí až po depresi. Konzumní společnost nás vede k tomu, že skoro vše se dá koupit a soutěže o miliony slaví všude úspěch. Vedeme diskuse o marihuaně, drogách a o tom, je-li proviněním užití jednoho, dvou či deseti jointů. Čteme o narůstající šikaně ve školách a o domácím násilí. Doba je taková, že mnozí trpí ztrátou víry v cokoliv a utápějí bezsmyslnost v alkoholu. Jiní se nudí, chtějí se pobavit, vyzkoušet nepoznané a koketují s drogami.

         Užívání čarodějných rostlin, konopí, listů koky se kdysi řídilo přísnými pravidly, nad jejichž dodržováním dbali šamani. Šlo o tajuplné obřady iniciační a zasvěcovací. Mystické rituály nyní nahradily mejdany, diskotéky či technopárty s konzumací drog teenagery. Ráno si koupí bagetu, odpoledne pizzu a večer drogu. Dealer ale nenahradí medicinmana a taneční droga Extáze neumožní nahlédnout do neprobádaných zákoutí psýché. Při opojení dojde pouze k chemickému ovlivnění mozku pomocí techniky drogy či alkoholu. Malé děti se rády točí dokola, dokud se jim nezačne motat hlava. Tančící derviši Středního východu se dostávali do extáze stejně. Podobné, řekněme vytržení, se určitě dostaví, když horolezec pokoří horu. Taky se tím vlastně dostane mimo běžnou realitu a "šeď života". Jsou mezi nimi i tací, kteří zdolají i ty nejvyšší hory bez kyslíku. S.Vomáčková, první žena, která slezla 8561m. vysokou Lhoce, k tomu řekla: "Když ale já vylezu někam, kam vystoupal zároveň i někdo jiný, jenomže s kyslíkovou maskou na nose, málokdo vidí mezi námi rozdíl. Na vrcholu jsme vlastně byli oba. Jenomže já tam byla bez dopingu."

         Člověku způsobí radost, když jinak vnímá realitu. Tento fakt je důvodem pro přitažlivost drog "rozšiřujících vědomí"- od houbiček lysohlávek přes alkohol až k tajemné Pandořině skříňce psychotropních látek. (Pandóru uhnětl z hlíny na Diův příkaz Héfaistos jako trest lidstvu za to, že Prométheus přinesl lidem ukradený oheň z Olympu. Lidé zpychli a připadali si rovni bohům. Do skřínky si bohové odložili věci, kterých se chtěli zbavit. Když ji Pandóra ze zvědavosti otevřela, vyhrnuly se z ní nemoci, bolesti a všemožná zla mezi lidi, kteří byli až do té doby šťastní.)
         Užitím drogy se však ztrácí kontrola právě nad tím vědomím, které mělo býti rozšířeno. To však v sobě skrývá velké riziko. Byly prováděny pokusy na krysách, kdy do jejich mezimozku byly zavedeny elektrody. Když tato část mozku byla podrážděna, pak prožívala zvířata uspokojení pudu po potravě nebo sexuální orgasmus. Pak se krysy naučily samy stisknout tlačítko a tak se ukájely mnohotisíckrát za den. Když jim pak byla nabídnuta skutečná potrava, nestaraly se o ni. Nezajímaly se ani o své krysí partnery.

          Podobně si japonští muži vynahrazovali opravdové city korespondencí s virtuálními kráskami. 30 000 mužů během několika týdnů projevilo zájem navázat s nimi něžný vztah po internetu. Část života tak vlastně prožívají uměle mimo reálný svět. Úplně stejně jako u patologického hráčství- gamblerství. Riziko jakékoli drogy vidím v tom, že ti nevyspělí mohou chtít zkusit více nebo se dají zlákat na silnější prožitky. Nevybaveni citem pro riziko si nebezpečí neuvědomí. Někteří z nich se pak nedokáží vrátit zpět. Myslím si, že přirozená krása se obejde bez šminek a že k normálnímu životu nepotřebujeme syntetická sladidla. Dobře to vystihl M.Rufer, když napsal: "Každý, kdo věří, že štěstí lze koupit, že ho lze chemicky vynutit, nevěří v duši, nevěří nakonec ani v samotného člověka. Zaniká jedinečnost individua.".

Miroslav Ilgner, http://www.volny.cz/homeopatie


Na úvodní stránku