Zraněný mesiáš

         Nakopnutá bota proletěla šatnou a zranila nejprominentnějšího hráče anglické ligy D.Beckhama nad okem. To po prohře rozkacený kouč A.Ferguson neudržel na uzdě své nervy. Země tím chvilku žila a fotka bolavého obočí ji obletěla. Muž, honosící se titulem sir, poskvrnil boha Anglie. Je-li vám fotbal cizí, tak na modlu narazíte jinde- v reklamě na Pepsi je drsným kovbojem. Souboj pistolníků připomíná penaltu. Mám pocit, že to uvidíte i v naší televizi. Beckham na reklamě vydělal 110 milionů korun ročně. A další stovky milionů za kopačky firmy Adidas, módní brýle…. Na jednom z večírků budil pozornost kloboukem s diamantem za 700 000 korun.

         Dominantní samci imponují nejen v přírodě. Dva britští akademici zveřejnili studii, v níž famózního hráče považují za nejvlivnějšího muže Anglie. Je ozdobou soaré, působí na masy a kdekdo se s ním identifikuje. Má image moderního muže, bezstarostného chlapce i oddaného otce. Jeho názory jsou respektovány, ať se to týká módy, rodiny či homosexuality. Jeho vliv přesahuje hranice sportu. "Je to novodobý mesiáš," zní závěr sociologů.

         Mesiáš (hebrejsky maššíjah) znamená "pomazaný". Šlo o rituál pomazání olejem při korunovaci krále a symbol Božího vyvolení. "Samuel vzal nádobku s olejem, vylil jej Saulovi na hlavu, políbil ho a řekl: Sám Hospodin tě pomazává za vévodu nad svým dědictvím". Později byl za mesiáše považován všemi očekávaný zachránce, seslaný Bohem ku spáse světa. První křesťané většinou mluvili řecky a překlad mesiáše zněl "christos". Ježíš Kristus je tedy pro křesťany Mesiáš.          To slovo většině dnešních lidí už nic neříká, ale Krista znají všichni. Ví se, jak trpěl na kříži a jak mu, žíznivému, dali k pití ocet. Vzpomeneme si i na to, že se při jeho narození objevila na nebi nová hvězda. Byla krásná, jasná a veliká. Mudrcové usoudili, že se narodil dobrý král, na kterého tak dlouho čekali- Mesiáš.

         Zhudebnění hlavních momentů Kristova života jsme se dočkali v proslulém oratoriu Mesiáš od Georga Friedricha Händela. Psal je v době tvůrčí i fyzické krize, na konci svých sil, skolený záchvaty mrtvice. Oratorium je vlastně duchovní opera, hraná na koncertním podiu, kde vyprávění převažuje nad dějem. V průběhu čtyřiadvaceti dnů skladatel upadl do jakéhosi náboženského transu a takřka nic nejedl. Komponování prý přerušoval jeho vzlykavý pláč. Zdálo se mu, jako by viděl nebesa a Boha před sebou. Při prvním uvedení oratoria vyzvali diváky, aby přišli prostě oblečeni (dámy bez krinolín a páni bez kordů). Nadšení posluchači uctili závěrečné Aleluja vstoje. Výtěžek z premiéry věnovali sirotčinci, nemocnici pro chudé a spolku pro osvobozování zajatců. Oratorium bylo jakýmsi Händelovým zmrtvýchvstáním.
         Motiv mesiáše najdeme ale i v současné hudbě. Malomocný Mesiáš je skladba od skupiny Metallica. Podnět pro píseň jim zavdal televizní kazatel, kněz, který balamutil posluchače a inkasoval je, což mu umožňovalo luxusní život. Falešní spasitelé vždy sázeli na lidskou naivitu. Ke konci se tam zpívá: "Skloňte se před malomocným Mesiášem ….vidí, jak ovečky se shlukují, líčí past, hypnotizuje, a vy ho následujete".

        Beckham je pro mnohé uctívaným idolem a vzorem. Není však opravdovým mesiášem a do těch lžimesiášů, jakými byli třeba Lenin či Hitler, má daleko. Ta fotbalová hvězda (oproti té z Betléma) je však, a podobně soudí i ti výzkumníci, prorokem komerce a byznysu. Je otazné, a v tom se názory liší, jestli je to poselství života hodnotného a následování hodného. Prozíravá slova děl Ježíš učedníkům před smrtí: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat "já jsem Mesiáš" a svedou mnohé."


únor 2003, MUDr.Miroslav Ilgner, http://homeopatie.biz


Na úvodní stránku