Průběžné položky.

Téměř denně sleduji televizní zprávy na všech programech. A opakovaně si dávám předsevzetí, že to omezím. Vždyť všechny ty zvěsti jsou na jedno brdo. Brdo je součást tkalcovského stavu a taktéž nejvyšší hora moravských Chřibů. Takže to rčení asi souvisí s jednotvárností utkaného. Ta nejistota o původu brda mne zaskočila více, než když jednou na nejsledovanějším televizním kanálu uvedli, že budou mít novou hlasatelku. Brali ji zpočátku zezadu, pak pouštěli její hlas z modulátoru a nakonec přišlo vyvrcholení zepředu. No přece Jana! A hned nadnesli k přemýšlení otázku hodnou velkého dilemna- bude číst zprávy ve dvojici s Pavlem či Karlem??

         Před ní tam byla Nicol. Zářící to hvězda, co zhasla. Musel jsem si o ní něco vyhledat. Psali o ní hned v několika novinách. Díky, média! Na konzervatoř se nedostala, protože neřekla dobře větu "selka přelila mléko". Ale vyhrála Miss severních Čech, byla fotogenická a tudíž v televizi uspěla. Oslnila, byť dočasně, i našeho Jaromíra, hokejistu. Záchod si vytapetovala dětskými obrázky a měla tam plyšáky. A pak náhle prchla na Floridu. Možná, že otěhotněla, nebo měla srůsty v břiše a trápil jí kašel. Pochybnosti se vrší. Proč nechala své spolupracovníky na holičkách? I výklad těch holiček v literatuře není jasný. Podle jedněch šlo o nezralé ovoce, podle druhých mohlo jít o holou zadnici a podle dalších je to zdrobnělina hole chuďase. Ať tak či onak, Nicol za sebou spálila všechny mosty.

         V r.1519 se vylodil v Mexiku, tehdy obývaném Aztéky, Hernando Cortés. Dobyvatel vědomě pohrdl možností návratu. Přikázal svým soukmenovcům spálit všechny lodě, na kterých připluli. (Evropané si později toto rčení upravili na jim bližší- o spálených mostech). Hrdlořezi s ním museli jít na život i na smrt. Nebylo cesty zpět. Prý na koních vycválali z moře. Indiáni se zděsili jezdců s ručnicemi, vždyť neznali ani koně ani střelné zbraně. Ty neobvyklé vousaté dvouhlavé čtyřnohé bytosti pokládali za bohy. Conquistador pak s pětistovkou vojáků vyrazil do vnitrozemí. Je neskutečné, že si ta hrstka nemilosrdných útočníků podrobila pětimilionovou říši. Obelstili i jejich vůdce Montezumu a dobyli hlavní sídlo Tenochtitlán, tehdy jedno z největších měst světa. Totálně ho zpustošili a zmocnili se všech pokladů. Podepsala se na tom pasivita Aztéků, kteří se s uzurpátorem i spolčovali.

         Podobně se i my chováme jako spojenci médií a jejich tlaku se podvolujeme. Nemám tu sílu nepoužívat televizi, ale nechci se stát paralyzovaným jako ten Montezuma. Nechtěl bych, aby můj mozek byl dobyt i dobit (obojí je správné) cílevědomými podmaniteli. Moje žena razí teorii, že k médiím máme zaujmout stejný postoj jako k průběžným položkám. Je to účetnický pojem- taková položka profrčí účetnictvím, nejde do nákladů ani do výdajů, jen se její existence zkonstatuje, zauvažuje se o ní a to je asi tak všechno. A tak my doma se snažíme ty osoby z televize, nechť mi to prominou, posuzovat stejným účetním metrem. Jsou tu přece od toho, aby informovali a nás do svých osobních životů nezatahovali. Nejsme jejich rodina, ač k tomu jimi navozovaná familiárnost láká.

         Jeden z moderátorů předpovědi počasí mě kdysi hřál u srdce svým gestem s přáním, pro něj tak typickým, "slunce v duši". O to větší zchlazení mne pak postihlo v lékárně. Z polic na mne jukal "Elixír slunce v duši". Chápu, že vydělávat se musí, ale přesto takový střet idejí s tvrdou reklamní realitou zamrzí. Museli elixír přejmenovat, ale svůj stín v duši vepsal.
        Nepodlehněme té vtíravé mediální manipulaci, tomu novátorskému volání ředitele i dávání padáka nejslabším. Prásk, jak trefná jsou slova R.Redforda: "televize nás programuje tak, abychom se stali idioty."


Miroslav Ilgner, http://www.volny.cz/homeopatie


Na úvodní stránku