Blaze člověku, jenž našel moudrost.


Svatý Jeroným,Giovanni Bellini Blaze člověku, jenž našel moudrost,
člověku, jenž došel rozumnosti.
Nabýt jí je lepší nežli nabýt stříbra,
její výnos je nad ryzí zlato.
Je drahocennější než perly,
nevyrovnají se jí žádné skvosty.
V její pravici je dlouhověkost,
v její levici bohatství a čest.
Její cesty vedou k blaženosti,
všechny její stezky ku pokoji.
Stromem života je těm,
kdo se jí chopí,
blaze těm,
kdo se jí drží.

PŘÍSLOVÍ 3,13-18

Na úvodní stránku