Desatero rodičů- výchova dětí


Dostal jsem od jednoho příznivce mé stránky tento email- jeho podnět považuji za velmi zásadní a proto ho do své stránky zařazuji

         Přeji hezký slunečný den,
posílám něco, co jsem poprvé viděl v pražském metru. Dlouho jsem se po tom pídil, zda to je na internetu, až jsem to našel: http://www.nasedite.cz/
Třeba by se Vám to někam na stránky hodilo. Dost často totiž slyším od starších lidí, jací jsou Ti mladí hrozní, jak jde vše od deseti k pěti, ale že na tom nesou také svou trošku odpovědnosti, to nejsou ochotni připustit.
  1. Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.
  2. Dítě, které je bito, se naučí prát.
  3. Dítě, které je vystaveno posměchu, se začne stydět.
  4. Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
  5. Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti.
  6. Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru.
  7. Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti.
  8. Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti.
  9. Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.
  10. Dítě, které je milováno, je schopno lasky.


Zde si můžete prohlédnout originální obrázek, jak je ve vagonech metra zobrazováno toto desatero rodičů


Na úvodní stránku