Nakazte si život maličkostmi         .............Zhruba před rokem mne kontaktoval jistý zahraniční nakladatel a  požádal mne, zda bych se nepokusil od spisovatele betsellerů dr. Wayna Dyera získat doporučení pro zahraniční vydání mé knihy Jak na to, abyste se opět cítili dobře. Řekl jsem mu, že i když dr. Dyer napsal doporučení pro mou předchozí knihu, netuším, zda bude ochoten udělat totéž znovu. Nicméně jsem mu slíbil, že se o to pokusím.
         Jak je zvykem v literárním světě, poslal jsem dr. Dyerovi svoji žádost, ale odpověď na ni jsem nedostal. Čas plynul a já usoudil, že dr. Dyer je bud' příliš zaneprázdněn, nebo prostě žádné doporučení napsat nechce. Respektoval jsem jeho rozhodnutí a informoval jsem výše zmíněného nakladatele o tom, že k  propagaci mé knihy nemůže Dyerovo jméno použít. Tím jsem celou věc považoval za vyřízenou.
         O šest měsíců později jsem však dostal kopii zahraničního vydání mé knihy a  ke svému nemalému překvapení jsem přímo na obálce uviděl doporučení, které dr. Dyer napsal k mé předchozí knize! Navzdory mým specifickým instrukcím, že to udělat nesmí, zahraniční nakladatel použil jeho starý citát pro moji novou knihu. Strašně mě to rozčililo a byl jsem plný obav kvůli možným důsledkům. Zavolal jsem svému literárnímu agentovi, který se neprodleně spojil s  nakladatelem a požadoval, aby kniha byla stažena z obchodní sítě.
         Já se mezitím rozhodl napsat dr. Dyerovi dopis, ve kterém jsem se mu omluvil a vylíčil mu situaci i vše, co jsem učinil, abych celou věc dal do pořádku. Po pár týdnech strávených přemýšlením o tom, jaká asi bude odpověď; jsem v  poště našel dopis, ve kterém stálo: "Richarde. Existují dvě pravidla, jak žít v harmonii: 1) Nekaž si život kvůli maličkostem. 2) Jsou to jenom maličkosti. Vystav si tenhle citát někde. S láskou, Wayne."
         A bylo to! Žádné poučování, žádné vyhrožování. Žádné pocity zatvrzelosti ani potřeba zadostiučinění. Navzdory velmi neetickému použití jeho slavného jména reagoval velkodušně a s pokorou; nezčechral ani peříčko. Jeho reakce byla názorným příkladem pojetí "plynutí s proudem" a umění reagovat na život nenásilně, s pohodou.Když si "nebudete kazit život kvůli maličkostem', zjistíte, že sice nebude dokonalý, ale že se naučíte přijímat všechno, co život přináší, s mnohem menším vzdorem. Jak se dozvídáme ze zenové filozofie, když se naučíte "propouštět" své problémy, místo abyste jim ze všech sil vzdorovali, váš život začne plynout s proudem. Budete, jak se praví v jedné krásné modlitbě: "Měnit věci, které lze změnit, přijímat ty, které měnit nelze, a oplývat moudrostí poznat rozdíl mezi nimi." Jsem přesvědčen, že když se rozhodnete vyzkoušet tyto strategie, brzy pochopíte dvě pravidla harmonie harmonického života:
  1. Nekažte si život kvůli maličkostem.
  2. Jsou to jenom maličkosti.
Jakmile si tyto rady vezmete k srdcí, zahájíte proces proměny sebe samých v  mnohem klidnější, laskavější bytosti.
podle PhDr.R.CarlsonaŽivot , kamaráde, znamená radovat se z maličkosti. Jak si zvykneš jen na senzace, řítíš se do záhuby (P.Kraus)


Na úvodní stránku