Komu odkázat svůj meč?

meč Bokuden Cukahara, mistr umění meče, měl tři syny. Když pocítil, že se k němu blíží smrt, přišla mu na mysl otázka, kterému synovi by měl odkázat svůj meč. Aby vyzkoušel schopnosti svých synů, položil Cukahara na rám dveří meditační polštářek tak, že při otevření dveří musel člověku spadnout na hlavu. Potom k sobě zavolal nejmladšího syna. Ten prošel chodbou a bezstarostně otevřel dveře do otcova pokoje. Bez varování se dal polštář do pohybu, ale ještě než mu stačil dopadnout na hlavu, hoch uskočil, rychle jako blesk vytasil meč a přesekl polštář vedví, ještě než dopadl k zemi. Nejmladší syn se usmál, byl sám se sebou spokojen, jak rychle reagoval.
        Krátce nato k sobě otec zavolal druhého syna. I on nic netušil a otevřel dveře. Polštář spadl z rámu. Pohybem rychlým jako blesk po něm syn sáhl a zachytil ho v náručí s klidně ho položil před sebe na podlahu.
        Nakonec otec zavolal svého nejstaršího syna. Ten když chtěl vstoupit do pokoje, intuitivně vycítil, že něco není v pořádku. Otevřel dveře nohou, viděl, jak padá polštář, a musel se srdečně zasmát, protože se málem nechal vylekat obyčejným polštářem. S klidem se na polštář ležící na zemi posadil a řekl:
"Chtěl jsi se mnou mluvit, otče?"

Moudrosti a příběhy zenu, Marco Aldinger

Na úvodní stránku