.

Jak žít?

Motto:
Žít je to poslední, nač má zaneprázdněný člověk čas, a není nic těžšího než vědět, jak žít. Odborníků v jiných věcech je všude plno, některé z těchto nauk, jak se zdá, si osvojili úplní chlapci tak dobře, že by v nich mohli dávat i hodiny. Žít se však musíš učit po celý život (Seneca ml.)
Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup (W.James)

Objednávka pizzy v budoucnosti
O pokoře
Zatloukání hřebíků do plotu
Most přes navždy
Není už nutné umírat
Myslete předtím, než začnete jednat!
Radapro opici.
Pravé rodinné štěstí
O kohoutím kokrhání
Není tak důležité, kdo má pravdu, ale co je pravda.
Cenu má pouze cesta.
Jak důstojně prožít všechny ty dny a  roky svého života?
O tom, že filosofovat znamená učit se umírat
Komu odkázat svůj meč?
Nikdo nechce vidět, jaký skutečně je
Dar dvakrát darovaný.
Buď jako poutník, který vše pozoruje.
Několik vět o  naději.
Jen tak si tu stojím.
Co mi dal baseball
Pane profesore, díky!
Nejlepší způsob umírání
Blaze člověku.
Vstoupil jsem do jejich úsměvů .
Buďte svědomití.
Pro člověka má cenu pouze smysl věcí.
Nenechme se paralyzovat obtížemi.
Absolutní spokojenost neexistuje
Kdy začíná život?
Jak to dopadne s tím, kdo chce stále víc a více
Jakou mají perspektivu? Jsou bez šance
Plyne to, jako voda "voda pod mostem"
Nalezeno ve starém chrámu Sv. Pavla datováno 1692
Vzpomínáte si, jak vám za klukovských let záleželo na tom, aby vás někdo miloval a obdivoval?
Jen když se změní naše přání, změní se i svět.
Nekazte si život maličkostmi
Obloha je tu vždycky
Desatero rodičů.


Na úvodní stránku